Zapytaj o lokal +48 22 877 14 46

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

biura24.pl

ul. Erazma Ciołka 13, pokój nr. 10A
01-445 Warszawa

Skontaktuj się z nami bezpośrednio:

+48 22 877 14 46

+48 668 548 812

j.izdebska@satoriagroup.pl

Facebook

Google+

Administratorem danych osobowych jest spółka Satoria Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281121, NIP: 5271557591, tel.: +48 22 46 36 231 adres e-mail: privacy@satoriagroup.pl

Twoje dane osobowe podane w zapytaniu będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie  - podstawa to prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz na czas prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonego zapytania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.

Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych;

  • sprostowania danych osobowych;

  • usunięcia danych osobowych;

  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

  • przenoszenia danych;

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować drogą korespondencyjną, telefoniczną lub pocztą elektroniczną na adres privacy@satoriagroup.pl

Wygodniej przez formularz?